Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO

#Źródła danych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe. Pochodzą one z następujących źródeł:

 • pozyskane bezpośrednio od Ciebie, które przetwarzamy dzięki Twojej zgodzie (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO);
 •  lub kierując się naszym tzw. uzasadnionym interesem (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • przekazane nam przez Facebook’a, które przetwarzamy dzięki Twojej zgodzie udzielonej Facebookowi (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO) ;
 • dane, które zebraliśmy śledząc Twoją aktywność w internecie, w tym tzw. dane wywnioskowane, które opracowaliśmy samodzielnie na podstawie Twojej aktywności, lub też zostały one opracowane przez Facebooka; w obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W każdym z przypadków podanie danych było dobrowolne, a udzieloną nam lub Facebookowi zgodę możesz cofnąć lub ograniczyć- sprawdź #Twoje Prawa.

#Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące dane na Twój temat:

 • imię i nazwisko;
 • nr telefonu
 • adres e-mail

#Pliki Cookies

Witryna https://pralniarumia.pl/ korzysta z plików cookies. Są to przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika pliki przeznaczone do korzystania ze stron serwisu. Mogą zawierać takie dane jak adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawce usług internetowych, informacje o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacje przesyłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze/urządzeniu w celu gromadzenia, przetwarzania i odtwarzania danych dotyczących sesji użytkownika. Zebrane za pomocą cookies dane służą nam do monitorowania ruchu na naszej stronie – używając technologii Google Analytics a także algorytmów oferowanych przez Facebook.com.

Użytkownik ma możliwość zablokowania korzystania z plików cookies w dowolnym momencie – poprzez zmianę ustawień przeglądarki na swoim urządzeniu końcowym.

#Odbiorcy danych

Zebrane na Twój temat dane przetwarzamy dla naszych celów opisanych w #Cele Przetwarzania. Aby jednak działać sprawnie, bezpiecznie i efektywnie w wybranych przypadkach udostępniamy Twoje dane naszym kooperantom np.  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy.

#Administrator

 • Administratorem Twoich danych jest: PROFESJONALNA PRALNIA RUMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: PROFESJONALNA PRALNIA RUMIA) , wpisana do rejestru KRS pod numerem 0001005802
 • Ponieważ fanpage prowadzony jest w ramach platformy Facebook, w niektórych przypadkach występujemy z Facebookiem wspólnie jako tzw. współadministratorzy. Więcej nt. tego jak działają współadministratorzy znajdziesz w art. 26 rozporządzenia RODO.
 • W odniesieniu do niektórych danych, albo do wybranego sposobu przetwarzania administratorem Twoich danych jest wyłącznie Facebook. Więcej informacji nt. zasad przetwarzania Twoich danych przez Facebooka znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Bez względu na powyżej wymienione sytuacje w żadnym z przypadków PROFESJONALNA PRALNIA RUMIA nie występuje jako podmiot przetwarzający dane (tzw. procesor) w imieniu Facebooka, jak również Facebook nigdy nie występuje jako  procesor PROFESJONALNA PRALNIA RUMIA.

#Cele przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy:

 • w celu  świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • aby móc się z Toba komunikować za pośrednictwem platformy Facebook;
 • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych w tym targetowania lub profilowania;
 • W przypadku korzystania z udostępnionego formularza kontaktowego i z uwagi na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszej stronie internetowej przez roboty internetowe (np. przesyłanie wiadomości przez roboty internetowe), stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu możemy ujawnić Twój adres IP oraz informacje o wybranych działaniach na stronie internetowej do Dostawcy usługi, jakim jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej:Google). W przypadku, gdy Twoje działania będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi Ci wykonywania wybranych działań na naszej stronie internetowej. Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy

#Twoje prawa

Pamiętaj, że przysługują Tobie następujące prawa względem nas i wykonywanego przez nas przetwarzania:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • posiadanych przez nas danych na Twój temat,
  • celu i sposobu przetwarzania,
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  • źródła pochodzenia danych;

Jeżeli występujemy jako współadministrator Twoich danych wspólnie z Facebookiem, to pamiętaj, że opisane wyżej prawa możesz realizować niezależnie względem każdego z administratorów.

#Skargi

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe dostępne są pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

#Kontakt

Możesz skontaktować się z naszym IOD pod adresem e-mail arek@pralniarumia.pl lub pisemnie na adres ul. Dąbrowskiego 19, 84-230 Rumia

#Czas przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu zaprzestania naszej aktywności na Facebooku, do momentu otrzymania informacji o likwidacji przez Ciebie konta w portalu Facebook, lub do momentu zamknięcia platformy Facebook, w zależności która z powyższych sytuacji nastąpi wcześniej.